Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijk monument Dorpsstraat 74

Dorpsstraat74

Dit vrijstaande pand uit ca. 1800 bestaat uit begane grond en zolderverdieping onder een met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. De nokrichting staat haaks op de straat.
De voorgevel met entree is een tuitgevel met een gemetselde geveltop en vlechtingen. Op de top en de schouderstukken bevindt zich een natuurstenen afdekplaat. Er bevinden zich licht getoogde hanenkammen boven de deuren en de vensters.

De gevels zijn met rode baksteen gemetseld in kruisverband, de voorgevel heeft een gepleisterde plint. De schuiframen hebben een roedeverdeling van twaalfruits venster en negenruits venster. De paneeldeur heeft een geornamenteerd gietijzeren rooster en een bovenlicht met levensboom. Aan de zijgevels zijn houten bakgoten op ijzeren beugels bevestigd.

In de achtertuin bevindt zich een schuur onder mansardekap. Deze schuur is opgetrokken in roodgele baksteen in kruisverband. De kap is gedekt met gesmoorde kruispannen.

Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant. Karakteristiek voor periode.

Het pand is een onderdeel van een historisch gegroeid dorpsgebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.

Het monument is van belang vanwege zijn plaats als voormalige oude boerderij in het centrum van het dorp.

Bron: Website gemeente Lansingerland - Besluitenlijst vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2011.

 

Gemeentelijk monument Dorpsstraat 73

 dorpsstraat73

Het pand is in de negentiende eeuw gebouwd als langhuisboerderij met woon- en bedrijfsgedeelte onder een zadeldak, waarvan de nokrichting haaks op de straat staat.
De voorgevel wordt gevormd door een puntgevel. De linkerzijgevel bevat een entreeportiek met links hiervan een keldervenster. Het zadeldak is gedekt met rode Oud-Hollandse en rode verbeterde Hollandse pannen (voorste deel). Het linker dakschild maakt een steilere hoek. De rechter zijgevel is opgetrokken uit geel / rood genuanceerde baksteen in kruisverband.

In het pleisterwerk op voor- en linkerzijgevel dat van getrokken voegen is voorzien, zijn raamopeningen opgenomen. Deze bestaan uit zesruits en vereenvoudigde schuiframen (deels vernieuwd). Een deel van de ramen in de rechter zijgevel is verplaatst / dichtgezet. Er bevinden zich tevens samengestelde raam / deurpartijen met een roedeverdeling en een eenruits paneeldewur (modern) met bovenlicht. De keldervensters hebben diefijzers.

het achterdeel is een houten schuur van rabatdelen. Dit is mogelijk de oudste bouwfase uit 1700.
Dit monument is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd (landhuisboerderij). Het is karakteristiek voor de periode.
Het monument is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol. 
Sinds oktober 2023 is dit pand het thuisadres voor het Historisch Museum Bleiswijk.

Gemeentelijke monumenten Hoefweg 60 en 62

 Hoefweg60-62

Dit pand is een gespiegelde twee onder een kap woning door een sloot van de weg gescheiden. het bestaat uit een begane grond en een dakverdieping onder zadeldak. De nokrichting ligt evenwijdig aan de weg. het zadeldak gaat, naar achteren toe, over in een lessenaarsdak met zwartgeglazuurde kruispannen. De voorgevel is een lijstgevel met geblokte hoekpilasters. De entree bevindt zich tussen een ingeblokte tussenrisaliet. De (dubbele) gevel is acht venstereenheden breed. De gevels zijn opgetrokken uit grauwe baksteen in kruisverband (met dunne voegen). In de geblokte hoek- en tussenrisalieten is decoratief gele baksteen verwerkt. Boven de deuren en de vensters bevindt zich een segmentboog die doorloopt in de deur- en vensteromlijsting. De voorgevel bevat wit geschilderde ramen, dorpels en een wit gepleisterde plint.

De overgang tussen dak en gevel wordt gevormd door een houten geprofileerde gootlijst. De profilering hiervan loopt door in de windveren van de kopgevel. De kopgevel bestaat uit wit geschilderd pleisterwerk met schijnvoegen op metselwerk.Er zijn wit geschilderde gietijzeren sierankers aanwezig.
De gevelopeningen zijn voorzien van T-schuiframen met decoratief glas-in-lood bovenlicht. De twee paneeldeuren met een ruitje hebben een smeedijzeren raam in het bovenlicht. in de kopgevels is op verdiepingshoogte een gekoppeld keperboogvenster met een ruitvormig bovenlicht aangebracht.

Bijzonderheden

De verbinding met de weg bestaat uit een vlakke houten brug met stalen brugleuning. hetis de restant van een ophaalbrug die bestaat uit smeedijzeren staanders, leggers bekroont met kuifstuk en twee schoren. (*)
Op het achtererf bevindt zich een houten schuur onder een zadeldak met zwart geglazuurde pannen. De deur is een dubbel openslaanfr deur / luik met een rondboog bovenlicht. (*)

Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde bouwtrant. karakteristiek voor periode. Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten.

Het object is van belang vanwege een plaatselijk historisch gegeven. het object heeft een beeldondersteunende relatie t.a.v. de tegenoverliggende kerk (kerkhuisjes).

Gemeentelijk monument woonhuis aan de Dorpsstraat 38, de voormalige dokterswoning. 

Dorpsstraat38

 

Deze voormalige dokterswoning uit de periode 1875-1900, genaamd "De Drie Berken", met Neo-renaissance detaillering heeft een rechthoekig grondplan en bestaat uit een kelder (rechter zijgevel), begane grond en dakverdieping. De nokrichting loopt evenwijdig aan de straat. Het afgeplatte zadeldak met zeer steile dakschilden is gedekt met leien in Rijndekking. In het dakvlak bevinden zich drie symmetrisch geplaatste dakkapellen met gecanneleerde pilasters.
De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met rechts van het midden de entree. De vensteropeningen zijn gestopt met T-schuiframen, deels met glas-in-lood bovenlicht. De paneeldeur heeft een getralied ruitvorming ruitje, met glas-in-lood in het bovenlicht. Er is een keldervenster.
De gemetselde gevels hebben een wit geschilderde afwerking van pleisterwerk met een grijs geschilderde plint. De bakgoot en de dakrand hebben een houten geprofileerde gootlijst. De dakschilden hebben een houten omlijsting met eenvoudige ornamentiek. De achtergevel heeft een uitbouw onder een lessenaarsdak, gedekt met kruispannen.
Op het achtererf bevindt zich een houten schur onder zadeldak met decoratief gesneden windveren. Aan de rechterzijkant van het pand staan twee gepleisterde hekpijlers, die aan elkaar zijn verbonden door een decoratieve smeedijzeren boog met de tekst "De Drie Berken" en een dubbel openslaand smeedijzeren toegangshek (van latere tijd).

Een leilinde voor de voorgevel en o.a. een forse rode beuk op het achtererf behoren niet tot het monument. 
Dit woonhuis is een goed voorbeeld van een typologische ontwikkeling. Karakteristiek voor de periode.
Het woonhuis heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp. Sterk beeldbepalend als element en straatwand (orientatiepunt).
Het woonhuis is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur. 

Bron: Website gemeente Lansingerland - Besluitenlijst vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2011.

In 2009 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Lansingerland de leden van de Commissie Cultureel Erfgoed benoemd. De eerste taak van deze commissie was het doen van voorstellen aan het college voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Om een gemeentelijk monument te worden dient het monument aan meerdere criteria te voldoen omtrent architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, cultuurhistorische waarde, gaafheid en herkenbaarheid en zeldzaamheid.

In de vergadering van burgemeester en wethouders d.d 23 augustus 2011 is besloten binnen Bleiswijk de volgende panden definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Op de website van de gemeente Lansingerland kunt u  de lijst van rijks- en gemeentelijke monumenten in Bleiswijk inzien.

Bron: Website gemeente Lansingerland - 3 september 2015.

 

LINKS:

 

RK Kerk - Onze lieve Vrouwe Visitatie

Hoefweg 57

 

 

Het kerkgebouw uit 1854 bestaat uit een eenbeukige kerkzaal (zaalkerk) met een iets risalerende fronttoren, het geheel is ontworpen door W. Thijssen.

De voorgevel is een puntgevel, die in het midden wordt doorbroken door een uitgebouwde houten toren met verhoogde puntgevel. Boven de entree bevindt zich een nis met een modern beeldje van de zittende Maria met kind. Het zadeldak is gedekt met zwart geglazuurde Hollandse pannen. De toren heeft een ingesnoerde naaldspits, waarvan de dakbedekking bestaat uit bijzondere handgemaakte zinken platen, zogenaamde losanges. In de toren zijn rondbogige galmgaten opgenomen. De gevels zijn opgetrokken uit grauwe baksteen in kruisverband. Boven de vensteropeningen bevinden zich gemetselde rondbogen en boven de spaarvelden gemetselde strekken. Rondom bevinden zich uitkragende sierbanden.

In de voorgevel is een houten lijst opgenomen, zijnde een fries met muizetandlijst, waarin gele bakstenen decoratief zijn verwerkt, een houten bakgoot, een gepleisterde plint en een gepleisterde deuromlijsting. Tevens zijn hardstenen lekdorpels en dekplaten aanwezig.

De vensters zijn gestopt met enkele en gekoppelde rondboog glas-in-lood ramen, deels met figuratieve voorstellingen en een roosvenster, deels met decoratief glas-in-lood. Alle met ijzeren tracering.

Het huidige orgel werd in 1871 door Lodewijk Sjoerd Ypma gemaakt. In 1999 werd dit orgel in de oorspronkelijke uitvoering hersteld.

Interieur:

De kerk heeft een sober interieur. Opvallend zijn de glas-in-lood ramen met verschillende voorstellingen. Rechts van het priesterkoor een raam met de afbeelding van de H. Lambertus (1880) en boven de Antoniuskapel een raam toegewijd aan de H. Antonius (1944). Latere ramen hebben afbeeldingen van Maria te Fatima, van de H. Thomas van Aquino en de Boodschap van Gabriel aan Maria. De huidige kruiswegstatie werd in 1968 door de beeldhouwer W. Friesen vervaardigd. Het huidige orgel werd in 1871 door Lodewijk Sjoerd Ypma gemaakt. In 1999 werd dit orgel in de oorspronkelijke uitvoering hersteld.

Bijzonderheden:

Bouwstijl: waterstaatstijl.
In 1978 is het priesterkoor gewijzigd door R.K. van der Laan (Bossche School).
In 1988 onderging de kerk nogmaals een grote restauratie.


 

Gemeentelijk monument Dorpsstraat 74

Dorpsstraat74

Dit vrijstaande pand uit ca. 1800 bestaat uit begane grond en zolderverdieping onder een met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. De nokrichting staat haaks op de straat.
De voorgevel met entree is een tuitgevel met een gemetselde geveltop en vlechtingen. Op de top en de schouderstukken bevindt zich een natuurstenen afdekplaat. Er bevinden zich licht getoogde hanenkammen boven de deuren en de vensters.

De gevels zijn met rode baksteen gemetseld in kruisverband, de voorgevel heeft een gepleisterde plint. De schuiframen hebben een roedeverdeling van twaalfruits venster en negenruits venster. De paneeldeur heeft een geornamenteerd gietijzeren rooster en een bovenlicht met levensboom. Aan de zijgevels zijn houten bakgoten op ijzeren beugels bevestigd.

In de achtertuin bevindt zich een schuur onder mansardekap. Deze schuur is opgetrokken in roodgele baksteen in kruisverband. De kap is gedekt met gesmoorde kruispannen.

Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant. Karakteristiek voor periode.

Het pand is een onderdeel van een historisch gegroeid dorpsgebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.

Het monument is van belang vanwege zijn plaats als voormalige oude boerderij in het centrum van het dorp.

Bron: Website gemeente Lansingerland - Besluitenlijst vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2011.