Gemeentelijk monument Dorpsstraat 73

 dorpsstraat73

Het pand is in de negentiende eeuw gebouwd als langhuisboerderij met woon- en bedrijfsgedeelte onder een zadeldak, waarvan de nokrichting haaks op de straat staat.
De voorgevel wordt gevormd door een puntgevel. De linkerzijgevel bevat een entreeportiek met links hiervan een keldervenster. Het zadeldak is gedekt met rode Oud-Hollandse en rode verbeterde Hollandse pannen (voorste deel). Het linker dakschild maakt een steilere hoek. De rechter zijgevel is opgetrokken uit geel / rood genuanceerde baksteen in kruisverband.

In het pleisterwerk op voor- en linkerzijgevel dat van getrokken voegen is voorzien, zijn raamopeningen opgenomen. Deze bestaan uit zesruits en vereenvoudigde schuiframen (deels vernieuwd). Een deel van de ramen in de rechter zijgevel is verplaatst / dichtgezet. Er bevinden zich tevens samengestelde raam / deurpartijen met een roedeverdeling en een eenruits paneeldewur (modern) met bovenlicht. De keldervensters hebben diefijzers.

het achterdeel is een houten schuur van rabatdelen. Dit is mogelijk de oudste bouwfase uit 1700.

Dit monument is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd (landhuisboerderij). Het is karakteristiek voor de periode.

Het monument is een onderdeel van een historisch gegroeid dorps gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.