Personen

Personen

Burgemeesters

J. Baan (burgemeester van Bleiswijk van 1919 - 1948)

De op 29 november 1882 te Rijssen (Ov) geboren Jan Baan vestigde zich op 15 maart 1919 als burgemeester en secretaris te Bleiswijk; hij huwde datzelfde jaar Anna Catharina ter Harmsel.
Zijn vrouw overleed op 29 oktober 1944. Burgemeester Baan hertrouwde met Ariaantje Kok, dochter van Reinier Kok en Jansje Jongeneel op 13 februari 1946 te Bleiswijk. Als hij op 11 oktober 1950 te Rotterdam overlijdt, blijft zijn weduwe nog tot 29 maart 1951 in Bleiswijk wonen; zij vertrekt naar Amersfoort. De kapitale burgemeesterswoning wordt aan de gemeente verkocht.

 

 

J.G.M. van Griethuijsen ( burgemeester van Bleiswijk van 1893 - 1897)

JGMvanGriethuijsen1893-1897Waarschijnlijk is het dat burgemeester Van Griethuijsen de nieuwe burgemeesterswoning liet bouwen: er is een foto van zijn vrouw met een damesgezelschap bij die woning. Zijn ambtsperiode was van korte duur. Hij had in ieder geval een groot gezin

F.J. Tollens (burgemeester van Bleiswijk van 1845 - 1869)

Franciscus Johannes Tollens werd 21 juni 1815 te Rotterdam geboren als zoon van Hendrik Tollens Caroluszoon en Gerbranda catharina Rivier. Zijn vader is de koopman-dichter die door zijn tijdgenoten zo gewaardeerd werd. Wie heeft niet gehoord van "Wien Neerlandsch bloed" en "Overwintering der Hollanders op Nova Zembla" ?

Burgemeester Tollens was gehuwd met Sophia Elisabeth Gaumont. Veel meer van hem weten we ook niet. Hij woonde vermoedelijk te Bleiswijk, want zijn vrouw overlijdt er op 31 januari 1865. Na beeindiging van zijn burgemeestersambt verlaat hij Bleiswijk en overlijdt op 20 april 1889 te Rijswijk.

 

P.C. Stoop ( burgemeester van Bleiswijk van 1869 - 1892 ) 

Op 1 januari 1869 wordt P.C. Stoop Bleiswijks eerste burger. Hij gaat in 1870 op Snippenrust wonen. Na zijn overlijden op 15 december 1892 wordt Snippenrust aan Anton Wooning verkocht (1894). Zijn naam is o.a. verbonden aan de bouw van de gemeenteschool aan de Dorpsstraat in 1880 en de aanleg van de 'nieuwe' begraafplaats. Of deze kennelijk ondernemende burgemeester ook begonnen is met de bouw van de burgemeesterswoning naast Snippenrust, lijkt onwaarschijnlijk.

 

 

Burgemeester Vogel bewoonde eveneens Snippenrust, maar slechts voor korte duur. Na zijn aantreden in 1844 overleed hij op 23 februari 1845 op 61-jarige leeftijd. Hij was gehuwd met Hendrika Catharina Steenberg.