Historie Bleiswijk

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

Subcategorieën

Belangrijke personen en panden

  • Burgemeesters
  • Wethouders
  • Gemeenteraadsleden
  • Personen (alfabetisch)

Een rijksmonument is minstens 50 jaar oud en is door de cultuurhistorische waarde, schoonheid of wetenschappelijke betekenis van nationaal belang.

Het pand wordt daarom door de rijksoverheid beschermd met als doel de monumentale waarde ervan te behouden.

Alle rijksmonumenten in Nederland staan vermeld in het monumentenregister.

In Bleiswijk zijn 4 rijksmonumenten te vinden.

In 2009 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Lansingerland de leden van de Commissie Cultureel Erfgoed benoemd. De eerste taak van deze commissie was het doen van voorstellen aan het college voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Om een gemeentelijk monument te worden dient het monument aan meerdere criteria te voldoen omtrent architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, cultuurhistorische waarde, gaafheid en herkenbaarheid en zeldzaamheid.

In de collegevergadering van 23 maart 2010 heeft het College van B&W besloten om, naar aanleiding van de voorstellen van de Commissie Cultureel Erfgoed, voornemens te zijn om panden en gebieden aan te wijzen als Gemeentelijk Monument.

In deze lijst zijn de (eerste) panden en gebieden beschreven waarvoor het voornemen bestaat deze als Gemeentelijk Monument aan te wijzen.

Bron: website gemeente Lansingerland (d.d. 26-04-2011)

Hieronder enkele fotoarchieven van de OVMB.

Personen

Burgemeesters

Wetenswaardigheden

Burgemeesters

1825 - 1836 J. van Waning

1836 - 1843 J.I. van Waning

1844 - 1845 W.H. Vogel

1845 - 1869 F.J. Tollens

1869 - 1892 P.C. Stoop

1893 - 1897 J.G.M. van Griethuijsen

1897 - 1906 H.J.H. Modderman

1906 - 1911 Jhr. B.P.S.A. Storm van 's-Gravezande

1911 - 1918 A. Sieling

1919 - 1948 J. Baan

1948 - 1969 J. Bakker

1969 - 1977 Dr. F.J. Krop

1977 - 1993 Jac van der Linden

1993 - 2001 C.H.J. Lamers

2001 - 2007 Ir. J.W.J. Wolf