Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk [OVMB] is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en donateurs, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de AVG.

OVMB legt persoonsgegevens vast van leden en begunstigers ten behoeve van de inning van lidmaatschaps- en donateursgelden, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van OVMB. Leden en begunstigers hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

OVMB zal deze persoonsgegevens niet afstaan aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bepalingen.

Cookies

 

ovmb.nl gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Wij gebruiken geen cookies ten behoeve van Analytic diensten.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.