Het lidmaatschap of donatie van OVMB bedraagt tenminste € 17,50 per jaar. Het abonnement van de BLESEWIC is voor leden gratis. Betalingen op bankrekeningnummer NL06 RABO 010 76 41 720 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Bleiswijk.

U kunt u schriftelijk of via het contactformulier opgeven als lid of donateur bij de secretaris van OVMB.