Afdrukken
Vereniging

De werkgroep genealogie houdt zich bezig met genealogisch onderzoek van families uit Bleiswijk en omliggende plaatsen. Ten behoeve hiervan wordt genealogisch ondersteunend materiaal verzameld en beheerd. Te denken valt aan:

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een genealogie programma op de computer.