wandeling-quint

Brug Zuidzijde Dorpsstraat.

U staat op de plaats van een ophaalbrug, de zuidelijke ingang van het dorp, op de hoek van de Hoekeindseweg en de Van Waningstraat. Op de plaats van de huidige parkeerplaats bevond zich een verbreding van de Boezemvaart, een zogeheten zwaaiplaats voor vrachtschepen. De vaart vormde hier een driesprong en liep, rechtdoor de Dorpsstraat in, linksaf om de Dorpskern heen en had rechtsaf om de pastorie heen een doodlopende tak. De Van Waningstraat is genoemd naar de eerste burgemeesters van Bleiswijk, vader en zoon van Waning. Telgen uit een oud Rotterdams geslacht. In het begin van zijn bestaan heette de straat overigens het Van Lintlaantje naar Lambertus van Lint, de eerste die een van de twee huizen aan het eind van de straat bewoonde.
Begin jaren '60 van de vorige eeuw werden de zwaaiplaats en het gedeelte van de Boezemvaart in de Dorpsstraat gedempt en vervangen door een betonnen duiker. De brug verdween en het verkeer kon beter doorstromen. Op de plaats van de gedempte zwaaiplaats kwam een parkeerplaats.
Links ziet u het eetcafé 'Jofel'. Dit grote pand heeft een lange geschiedenis. Rond 1800 was hier de kuiper Pieter Boon gevestigd, later opgevolgd door zijn schoonzoon Gerrit van der Neut. In het voorste deel kwam later een kruidenierswinkel die diverse eigenaars kende. Het achterste deel was woonhuis waar o.a. de dorpsveldwachter Langendam heeft gewoond. Waar nu het terras is was een prachtige moestuin.