wandeling-quint

Maalderij “De Volharding”.

Waar nu de supermarkt staat werd in 1910 de Coöperatieve maalderij "De Volharding" gebouwd. Deze onderneming nam het werk over van de korenmolen "De Haas" aan de Hoefweg.
Het door architect Bontebal ontworpen bouwwerk in, voor die tijd, typische industriële stijl was jarenlang gezichtsbepalend voor het dorp Bleiswijk. Het vier verdiepingen hoge gebouw, bekroond met een zadeldak met wolfseind, torende boven alles uit en zorgde voor veel levendigheid in het dorp. De vrachtschepen konden via de Boezemvaart zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde goederen afhalen en aanleveren. Met het afnemen van het aantal boerenbedrijven verloor de maalderij haar functie, werd verkocht en in 1974 gesloopt om plaats te maken voor de supermarkt.
Links van de maalderij stond het café "Rust even". Één van de vijf cafés en herbergen die Bleiswijk ooit rijk was. Het huidige winkelpand is in enigszins gelijkende stijl gebouwd.
Iets verderop aan deze kant van de Dorpsstraat staan drie huizen. Het eerste dateert van ca. 1925 en het derde van ca. 1913. Alle drie de huizen werden bewoond door leden van de familie Ammerlaan, Leen, Cees en Dorus. Omdat het stukje land waarop zij staan vrijwel geheel werd omringd door de Boezemvaart werd er gesproken van het Ammerlanen eiland. Het middelste huis is vervangen door nieuwbouw, de beide resterende huizen zijn vrijwel in originele staat.
De vierde Ammerlaan begon een bakkerij aan de overkant van de Dorpsstraat.