Afdrukken
Historie Bleiswijk dorpswandeling

wandeling-quint

De Gemeenteschool.

Op deze plaats stond de "Gemeenteschool", zoals, tot de grote restauratie in 1956, met grote letters boven de ingang was vermeld. De school met dienstwoning voor de bovenmeester werd gebouwd in 1880 onder het bewind van Burgemeester Stoop. Twee van zijn kinderen maakten deel uit van het groepje dat de eerste steen legde.
Huis en school vormde een bouwkundige eenheid van gemetselde baksteen met zogeheten 'speklagen' van gele baksteen. Boven de toegangsdeuren was een versiering uit houtsnijwerk aangebracht. Ook de voorgevel van het woonhuis was op deze wijze verfraaid. Meer dan honderd jaar was dit huis gezichtsbepalend bij de Noordelijke ingang van de Dorpsstraat.
In 1956 werd de school gerestaureerd en uitgebreid met een gymnastieklokaal aan de achterzijde. Deze ruimte kon ook worden voorzien van een podium en werd in de winterperiode gebruikt voor zang-, muziek- en toneeluitvoeringen enz. enz. Tevens werd aan de voorzijde nieuwe entree aangebracht.
Na de bouw van de nieuwe Anne Frankschool aan de Lijsterlaan deed de oude school nog jaren dienst als gemeenschapshuis de 'Vluchtheuvel' en bood onderdak aan een groot aantal verenigingen en stichtingen.
In het woonhuis werden op de benedenverdieping de Oudheidkamer en bovenverdieping de Scouting gehuisvest. In 2008 is het gehele complex onder de slopershamer gevallen.