wandeling-quint

De “Poppetjesbrug”.

U staat op de 'Poppetjesbrug', De noordelijk toegang tot de Dorpsstraat, zogenoemd naar de karakteristieke vorm van de gietijzeren palen van het hekwerk. Deze brug was er één uit een serie van 7 stalen bruggen, geplaatst rond 1924 ter vervanging van de aanwezige houten bruggen. Dit in opdracht van het bestuur van de "Droogmakerij van de polders van Bleiswijk en een gedeelte van Hillegersberg". Links van de brug, waar nu de Zoutmanstraat loopt, was het zogenaamde Veengat, een zwaai- en passerplaats voor de vracht- en beurtschepen die het zware transport in de regio verzorgden. Vele Bleiswijkers hebben hier in de winter bij het licht van de straatverlichting leren schaatsen. In het begin van de jaren '70 is de beurtvaart in het dorp gedempt en het resterende deel overkluisd en daardoor vrijwel onzichtbaar geworden. Hiermede kwam aan het bestaan van de dorpskern als een eiland definitief een einde.