wandeling-kranenburgplein

Het huis “Zeerust”

Op de hoek van het Kranenburgplein stond het pand van Verbakel.

andeling-muurschildering

Muurschildering in Zeerust.

Voor u ligt het het Kranenburgplein, genoemd naar het slot Kranenburg dat ooit aan de Rotte heeft gestaan.
Op de hoek van de Plaats en de Dorpsstraat stond een statig 18e eeuws pand met een rijke historie. Het meest prominente huis van het dorp, 'Zeerust'. Van 1792-1805 werd dit huis bewoond door Jurriaan Willem Grevelink, equipage-meester bij de VOC in Rotterdam. Na zijn overlijden in 1805 werd zijn vrouw Anna Jacoba Bisschop eigenares.
In het jaar 1822 woonde hier Francis Tofield. Leerlooier van beroep. Tofield was van Engelse afkomst. Naast het woonhuis stond hier ook een tuinhuis, bezat het zgn. "broeijbakken" en verdere "tuincieraden" die tot deze buitenplaats behoorde. Toen Tofield na veel trammelant in 1839 uit het dorp vertrok kocht Johannes Uitdenbogerd dit huis. Uitdenbogerd was de eerste bewoner van boerderij Grijpestijn. Later had Verbakel hier zijn manifacturenhandel.
In 1935 werd de statige gevel grondig verbouwd en in 1953 verdween de stenen stoep met palen waartussen kettingen hingen. Uiteindelijk 1998 werd het monumentale pand in gesloopt. Tijdens de sloop kwamen op de bovenverdieping nog restanten uit het maritieme verleden van de eerste eigenaar tevoorschijn, een aantal fraaie wandschilderingen met diverse voorstellingen waaronder een tropische kust.
Naast Zeerust stond de Remonstrantse pastorie met daarachter de Remonstrantse kerk. Deze kerk werd in 1926 gesloopt en vervangen door de, inmiddels ook reeds gesloopte, Gereformeerde kerk. De pastorie werd later gebruikt als meubeltoonzaal door Verbakel. Restanten van de Remonstrantse (schuur)kerk zijn nog op diverse plaatsen in Nederland in gebruik. Preekstoel en koorhek bevinden zich in de kerk van Den Hoorn op Texel, het orgel in Nieuwkoop.
Tegenover Zeerust stond, omgeven door een fraaie tuin, een zogenaamd renteniershuis. De voorgevel had vier ramen en in het midden een deur met een bovenlicht voorzien van een gietijzeren 'levensboom'. De deurposten waren voorzien van houtsnijwerk. De laatste bewoners waren Folkert de Vries en zijn vrouw Petronella Haaitsma. Het huisje is in de jaren '60 gesloopt
Recht tegenover het Kraneburgplein staat het huis waar enkele opeenvolgende generaties Van der Lecq woonde en hun aannemersbedrijf uitoefende. De voorgevel is in vrijwel originele staat bewaard gebleven.