wandeling-quint

De kleine Kerkstraat.

Hier bevindt zich een eeuwenoud straatje, de Kleine Kerkstraat. Via dit straatje bereikt men de achterzijde van de dorpskerk. Vanuit dit straatje heeft men een goed uizicht op het kleine torentje met het Angelusklokje dat bij trouwerijen wordt geluid. Dit klokje uit ca. 1330 draagt de Latijnse tekst "Hoor, zie en zwijg als men in vrede wil leven"! De toegang tot het straatje kan worden afgesloten met een monumentaal smeedijzeren hek daterend uit de tweede helft van de 19e eeuw waarvan de twee stijlen bekroond zijn met gestileerde pijnappels.
Ongeveer recht tegenover het kerkhek heeft ooit een herberg gestaan, "Het wapen van Rome". De herberg kreeg zijn naam door en uiterst curieuze weddenschap. Een inwoner van Bleiswijk, Abraham Michielsz. van der Stain kreeg in 1614 een verschil van mening over een bepaalde oude zuil of kolom in Rome. Beide hadden ooit een bezoek gebracht aan Rome en de zuil gezien doch verschilde van mening over de vorm. Abraham was zo zeker van zijn zaak dat hij en zijn vrouw, Gijsbertje Reijniers de Wesch, zonodig te voet naar Rome wilden gaan om zekerheid te verschaffen. De kastelein was minstens zo zeker van zijn zaak en wilde er zijn huis en herberg onder verwedden. Het liep zo hoog op dat hiervan een, door beide ondertekende, akte werd opgesteld. Er diende dan wel een getekende pauselijke verklaring te worden overlegd. Abraham en Gijsbertje vetrokken en verschenen op 4 september 1614 voor Paus Paulus de vijfde die hen een verklaring met een tekening toekende. In 1615 keerde het echtpaar met de verklaring terug in Bleiswijk en eiste de herberg op. De kastelein beklaagde zich uiteraard om zijn lichtzinnig aangegane weddenschap maar na korte tijd restte hem weinig anders dan zijn huis te verlaten en alles over te dragen aan van der Stain. Deze liet als herinnering een steen met het wapen van Rome en een afbeelding van de kolom in de gevel inmetselen en gaf zijn herberg de bovengenoemde naam.
De notariële akte van de overdracht ligt in het Gemeente Archief Rotterdam.
De herberg, tevens rechthuis van Bleiswijk, was nog in 1815 in bedrijf maar verloor vermoedelijk rond 1830 deze functie. In de laatste jaren werd het pand nog eigendom van Jacob van Waning. In 1839 begon Roelof Kraaijestein er een grutterij.